Jak rezerwować

I. Poprzez Internet :

 1. W polach  wyszukiwarki prosimy wpisać i zaznaczyć kryteria, które pomogą nam odnaleźć oferty  spełniające Państwa oczekiwania (sposób podróży, kraj, termin, liczba osób). Po kliknięciu "szukaj" ukaże się lista ofert oparta na  kryteriach wraz z ceną z osobę, które będą najbliżej Państwa oczekiwań. System zaprezentuje Państwu listę porównawczą wycieczek, najbliżej Państwa oczekiwaniom określonym w preferencjach. Przy każdej ofercie znajduje się informacja o cenie wycieczki, hotelu, Organizatorze, regionie.
 2. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i wstępna dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji, do którego wprowadzacie Państwo prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki, niezbędne do dokonania rezerwacji w systemie.
 3. Wszystkie pola oznaczone "gwiazdką" muszą być uzupełnione.
 4. Po zapoznaniu się z ogólnymi warunkami uczestnictwa Organizatora, prosimy o zaznaczenie tej informacji w formularzu rezerwacyjnym. Formularz zostaje przesłany do naszego systemu rezerwacyjnego.
 5. Doradca Serwisu Antravel.pl skontaktuje się bezpośrednio z Państwem (na wskazany adres e-mail lub telefon). Po potwierdzeniu przez Państwa chęci zakupu wycieczki, sprawdzeniu dostępności miejsc oraz potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki Doradca serwisu przesyła e-mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z  dokumentami rezerwacyjnymi:  Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej przez Doradcę kwoty. Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie otrzymanej Umowy faksem na numer: 74 867 88 88 lub 74 811 12 18 lub po zeskanowaniu mailem na adres: biuro@antravel.pl w dniu potwierdzenia rezerwacji.
 6. Wpłaty można dokonać gotówką w Biurach Obsługi Klienta , przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Biuro Podróży "AN-TRAVEL"

Kredyt Bank 12 1500 1764 1217 6004 0045 0000

w tytule zapłaty prosimy o podawanie numeru rezerwacji przesłanym w dokumentach do Państwa.

Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty na adres biuro@antravel.pl lub faksem na numer 74 867 88 88 lub 74 811 12 18. Przesłanie potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

 

 1. Na podstawie dokonanej przez Państwa wpłaty Doradca Centru Rezerwacji Telefonicznej potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie przesyła Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży (Organizatorem).
 2. Przestrzeganie terminów płatności określonych w warunkach uczestnictwa Organizatora gwarantuje utrzymanie zarezerwowanych miejsc.

 

II. Poprzez Centrum Rezerwacji Telefonicznej (Infolinia):

 1. Wybierając numer infolinii (wskazany na stronie Serwisu) łączycie się Państwo z Doradcą Centrum Rezerwacji Telefonicznej któremu podajecie Państwo kod oferty wyszukanej na Serwisie, którą jesteście zainteresowani lub w przekazujecie Państwo ogólne preferencje i oczekiwania dotyczące wyjazdu a nasz Doradca zaproponuje Państwu oferty oparte o te informacje.
 2. Doradca  potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Państwa wycieczki.
 3. Po potwierdzeniu przez Państwa chęci zakupu wycieczki na adres wskazany przesłany zostanie e-mail  potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora.
 4. Po sprawdzeniu przez Państwa danych w umowie czy są zgodne z Państwa zamówieniem dokonujecie Państwo wpłaty podanej przez Doradcę kwoty. Ze względów formalnych prosimy Państwa o podpisanie i odesłanie otrzymanej Umowy faksem na numer: 74 867 88 88 lub 74 811 12 18 lub po zeskanowaniu mailem na adres: biuro@antravel.pl w dniu zrobienia rezerwacji.
 5. Wpłaty można dokonać gotówką w Biurach Obsługi Klienta , przelewem bankowym, przelewem internetowym lub kartą kredytową.

Wpłatę należy dokonywać na konto:

Biuro Podróży "AN-TRAVEL"

Kredyt Bank 12 1500 1764 1217 6004 0045 0000

 

w tytule zapłaty prosimy o podawanie numeru rezerwacji przesłanym w dokumentach do Państwa.

Aby skrócić czas oczekiwania na zaksięgowanie Państwa wpłaty i tym samym przyspieszyć proces rezerwacji prosimy o przesłanie potwierdzenia zapłaty na adres biuro@antravel.pl lub faksem na numer 74 867 88 88 lub 74 811 12 18. Przesłanie potwierdzenia przelewu (lub alternatywnie pomyślna autoryzacja karty kredytowej) jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

 

 1. Na podstawie Państwa dokonanej wpłaty Doradca Centrum Rezerwacji Telefonicznej potwierdzi ostatecznie Państwa rezerwację w systemie Organizatora, a następnie przesyła  Państwu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia Państwa do odbioru dokumentów.
 2. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Państwem a Biurem Podróży (Organizatorem)
 3. Przestrzeganie terminów płatności określonych w warunkach uczestnictwa Organizatora gwarantuje utrzymanie zarezerwowanych miejsc.

 

III. Poprzez osobistą wizytę Biurze Obsługi Klienta:

  1. Rezerwację wycieczki turystycznej można dokonać podczas bezpośredniej wizyty w Biurach Obsługi Klienta należących do Właściciela Serwisu ,gdzie  podajecie Państwo kod konkretnej oferty wyszukanej na Serwisie, którą jesteście zainteresowani.
  2. W przypadku gdy nie jesteście Państwo zdecydowani na konkretną wycieczkę nasi Pracownicy Biura Obsługi Klienta doradzą i  przedstawią Państwu  najlepsze oferty na podstawie ogólnych informacji i preferencji dotyczących wyjazdu i wypoczynku uzyskanych od Państwa.
  3. Podpisanie umowy-zgłoszenia oraz uregulowanie zapłaty następuje w Biurze Obsługi Klienta.
  4. Przestrzeganie terminów płatności określonych w warunkach uczestnictwa Organizatora gwarantuje utrzymanie zarezerwowanych miejsc.

 

 

Adresy naszych biur znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 74 867 8888 lub 74 867 80 23

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

 • realizacji usług turystycznych
 • prowadzenia działań marketingowych
 • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesiania skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.